What *is* Brueelia? I – Piaget and Kéler

Standard

Jag flyttade till Utah för att hjälpa till att reda ut ett besvärligt och mycket stort fjäderlussläkte, Brueelia Kéler, 1936. Släktet är egentligen ett komplex, som utgörs av:

I moved to Utah to help sorting out a problematic and very large genus of feather lice, Brueelia Kéler, 1936. The genus is actually more of a complex, consisting of:

Brueelia Kéler, 1936
Sturnidoecus Eichler, 1944
Buerelius Clay & Tandan, 1967
Bizarrifrons Eichler, 1938

Hit hör kanske också (REF: Clay & tandan, 1967):

Possibly also (REF: Clay & Tandan, 1967):

Formicaricola Carriker, 1957
Formicaphagus Carriker, 1957

Brueelia innefattar dessutom en lång rad föreslagna släkten som för tillfället anses vara synonymer till Brueelia:

Brueelia also includes a large number of proposed genera that presently are considered synonymous with Brueelia:

Acronirmus Kéler, 1939
Allobrueelia Eichler, 1951
Allonirmus Zlotorzycka, 1964
Corvonirmus Eichler, 1944
Guimaraesiella Eichler, 1949
Hirundinella Carriker, 1963
Maculinirmus Zlotorzycka, 1964
Meropsiella Conci, 1941
Nigronirmus Zlotorzycka, 1964
Olivinirmus Zlotorzycka, 1964
Osculonirmus Mey, 1982
Painjurinirmus Ansari, 1947
Prunellides Zlotorzycka & Eichler, 1984
Serinirmus Soler Cruz et al., 1987
Spironirmus Zlotorzycka, 1964
Traihoriella Ansari, 1947
Turdinirmus Eichler, 1951
Xobugirado Eichler, 1949

Jag har aldrig riktigt jobbat med det släktet innan, även om jag har fått en del när jag samlat. Det första jag ville göra var således att försöka reda ut vad Brueelia egentligen är. Det visar sig vara lite svårare än man kan tro. Det hela börjar egentligen med Piaget (1880), som beskriver det hen kallar “Nirmi interruptofasciati” så här (översatt från Franska via Google Translate):

I’ve never really worked with this genus before, even though I’ve collected a few individuals. The first thing I wanted to do was therefore to establish what a Brueelia actually is. This turns out to be somewhat harder than you would expect. Everything starts with Piaget (1880), who described what he called the “Nirmi interruptofasciati” (translated from French via Google translate):

Det finns ett mer begränsat hålrum framför mandiblerna; antennband stannar vid depressionen, som i typen för Quadrangulati; tinningarna tenderar att vara vinklade; occiput är vanligen platt, kroppen långsträckt, smal och lite färgad förutom längs sidorna.

There is more limited cavity in front of the mandibles; antennal bands stop to depression, as in the type of Quadrangulati; temples tend to be angular; the occiput is usually flat, the body elongated, slender and little colored except along the sides.

Stefan von Kéler refereade till den här beskrivningen när hen etablerade släktet Brueelia, och lade till:

Stefan von Kéler referred to this description when he established the genus Brueelia, adding:

De är smala arter med triangulära huvuden och en distinkt födoränna, som bryter igenom limbus zygomaticus (Piagets bande antennale).

They are slender species with triangular heads and distinct feeding canal , which breaks through the limbus zygomaticus (Piaget’s bande antennale).

Den här mycket korta beskrivningen är inte särskilt användbar, eftersom den inte riktigt ger några bra karaktärer att gå på. Det finns en massa lussläkten som innehåller långsmala arter som är färgade främst längs sidorna och som har en födoränna som bryter igenom marginalcarinan (som limbus zygomaticus oftare kallas idag). Det skulle till och med kunna passa in på en del Quadraceps och kanske på den mycket ljust färgade populationen av Lunaceps som lever på skedsnäppan Eurynorhynchus (= Calidris) pygmaeus. Det hjälper avgjort inte för att avgränsa ett så komplext släkte som Brueelia

This very short description is not very useful, as it doesn’t really give any good characters. There are plenty of louse genera that contain species that are long and slender and coloured mainly along the sides, and that have a “feeding channel” that breaks through the marginal carina (as the limbus zygomaticus is more often called these days). It would even fit on some Quadraceps and perhaps even on the very lightly coloured population of Lunaceps that parasitized the Spoon-billed Sandpiper Eurynorhynchus (= Calidris) pygmeus. It definitely doesn’t help delimiting a genus as complex as Brueelia…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s