Borta över helgen / Gone over the weekend

Standard

Så, nu går jag strax till jobbet och åker direkt därifrån (verkar det som) till Rio Mesa.

There, now I’ll leave for work in a bit, and go directly from work (it seems) to Rio Mesa.

Kommer hem någon gång på söndag eftermiddag, och hoppas då ha fått se massor av fåglar, skorpioner, och kanske puma. Sitt inte uppe och vänta på mig!

I’ll be back Sunday afternoon sometime, and hope that by then I’ll have seen plenty of birds, scorpions and perhaps even a mountain lion. Don’t sit up waiting for me!

För övrigt är det stop i vasken i köket, förmodligen beroende på det korkade sättet avloppet är byggt på:

In other news, the kitchen sink is totally blocked, likely because of the idiotic way in which the drains are constructed:

Dumhet / Stupidity

Röret till vänster i bild leder till den andra diskhon, medan röret till höger leder till själva avloppet. Notera att efter vattenlåset kommer det en oerhört lång raksträcka (röret är ungefär en meter innan det försvinner in i väggen) där skräp förmodligen inte sköljs bort ordentligt på grund av det låga vattentrycket i kranarna här. Min hypotes är att det ansamlas t.ex. ris här och successivt pluggar igen röret, vilket hade kunnat (gissar jag, med all min rörkunskap) avhjälpas genom att luta röret så att skräp naturligt rörde sig neråt mot någon form av huvudrör, och inte nedåt mot botten av samma rör för att bilda en barriär. Men det är något som får lösas när jag kommer hem. Avslutar med ett kort på en trevlig form av bröd de säljer här placerat på en trevlig tallrik jag köpte på jordbruksmarknaden för två veckor sedan.

The pipe to the left leads to the other sink, whereas the pipe to the right leads to the actual drains. Note that after the water lock, there is a very long straight part (the pipe is about a meter before it disappears into the wall) where trash is probably not swept away properly due to the very low water pressure in the taps. My hypothesis is that there is an accumulation of rice and things here which clogs up the pipe, something that could have been prevented (I assume, using my superior pipe knowledge) by tilting the pipe somewhat so that trash moved naturally downwards to some type of main pipe, and not downwards to the bottom of the same pipe where it forms a barrier. But that’s something that will have to be solved when I get back. I leave you with a picture of some nice bread I found here, on a nice plate I bought at the Farmers’ Mraket two weeks ago.

Ränder och annat / Stripes and stuff

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s