I huvudet på Mats Wilander / Inside the head of Mats Wilander

Standard

Mats Wilander, som förr var känd för att spela tennis, har nu slagit sig på en ny karriär som politisk kommentator och idiot.

Mats Wilander, previously a famous tennis player, has not decided to try a new career as a political commentator and idiot.

Så här står det i DN:

Here is an article from DN (one of the largest newspapers in Sweden):

Man tror inte sina öron, tycker belgarna om att Sveriges högst rankade spelare inför helgens DC-match ligger på plats 416. Inte så konstigt, tycker Mats Wilander – och sågar svensk tennis så det ryker.

– De unga har det alldeles för bekvämt. Det är ett land under socialistisk dominans där staten tar hand om allt. Alla familjer har en eller två bilar, bra boende, platt-tv, datorer, internet och så vidare. Allt finns där, bara genom ett klick, säger Wilander, och menar att ingen orkar offra sig så som det krävs för att bli bra i en sport som tennis.

You don’t believe your ears, the Belgians say about the fact that the highest-ranking Swedish [tennis] player in this weekend’s DC-match is ranked at 416th place. No surprise, says Mats Wilander — and attacks Swedish tennis.

– Young people have it too easy. It’s a country under socialist dominance, where the state takes care of everything. Every family has one or two cars, good living standards, flat screen TV, computers, internet and so on. Everything is there, just a click away, Wilander says, and claims that no one has the energy to sacrifice themselves a much as is required to be good at a sport like tennis.

Verkligen? Man kan säga mycket om Belgien, men jag visste inte att landet hade förmågan att göra folk till idioter. Eller har Mats Wilander alltid varit en idiot?

Seriously? There’s a lot to be said about Belgium, but I didn’t know that the country has the ability to turn people into idiots. Or has Mats Wilander always been an idiot?

För det första, om det nu är socialismen som har gjort att folk har så hög levnadsstandard i Sverige, innebär inte det att socialismen är *bra*? Och att vad det nu är för alternativ (och realistsiskt sett är det väl bara kapitalism som är ett alternativ) som Mats Wilander tycks vilja ha är sämre? Menar Mats “servar, men tänker inte, innan jag talar” Wilander att det alternativa systemet (kapitalism) i vilket folk i allmänhet *inte* har tillgång till t.ex. internet och bra boende är att föredra framför det socialistiska alternativet där de har det? Bara för att vi ska bli bättre på tennis? Är inte det ett urbota korkat argument för att avveckla välfärdsstaten?

Firstly, if socialism is truly what has caused Swedes to have such a high living standard, doens’t that imply that socialism is *good*? And that whatever alternative Mats Wilander prefers (and, realistically, capitalism is the only feasible alternative) is worse? Is Mats “serves, but doesn’t think, before I talk” Wilander that the alternative system (capitalism) in which people *don’t* have e.g. the internet access and good living conditions is preferable to the socialist alternative where they do? And all that so that we will be better at tennis? Isn’t that a formidably retarded argument in favour of the disembowelling of the welfare state?

För det andra, är det verkligen så att staten är den som ger folk bilar och platt-TVs? Gör alla socialistiska stater det, eller är det bara Sverige? Är det för att jag bor i USA, som *hatar* socialister, som jag har vare sig TV eller bil? Om jag åker till Nordkorea, eller Vietnam, eller Kubam, får jag då automatiskt en platt-TV bara för att jag bor i ett (förment) socialistiskt land? Eller är det snarare så att Mats “servar längre än jag tänker” Wilander helt enkelt har slösat bort den intelligens hans gener gav honom på något så irrelevant som att hålla koll på en gul boll och lära sig vilken ände som är fram och bak på ett racket?

Secondly, is it really the state that is providing people with cars and flat screen TVs? Do all socialist states provide these services, or is it only Sweden? Is it because I live in the US, which *hates* socialists, that I don’t have either a TV or a car? If I go to North Korea or Vietnam or Cuba, do I automatically receive a flat screen TV just because I live in a (purportedly) socialist country? Or might it be the case that Mats “serves longer than I think” Wilander has simply wasted away all the intelligence his genes gave him on something as irrelevant as keeping track on a yellow ball and learning which end of the racket is the business end?

Man kan säga mycket om Sverige också, men det ska mycket till för att man ska kalla Reinführer’s land för “socialistiskt” numera. Det kan ju vara så att Mats Wilander helt enkelt är för dum för att läsa, och därmed inte är uppdaterad på hur det politiska läget ser ut i Sverige. Hade jag varit Anders Borg, och delat hans medeltidsideologi, hade nog det automatiska utdelandet av gratis platt-TV och bil till alla svenskar varit en av de första sakerna jag hade sparat in på när jag tog makten. Det tycks vara ett himla slöseri, och trots att de Idélösas Allians nu tycks göra allt de kan för att anamma sossarnas (förment socialistiska) politik, och inte bara deras slogans, istället för att komma på något eget, så ska det mycket till för att gratis tillhandahålla en eller två bilar per hushåll när man måste spara skattepengar så att de redan rika ska kunna ha något att leva av på sin ålders höst.

There’s lots to be said about Sweden as well, but it strains the imagination to cal Reinführer’s country “socialist” these days. It could very well be that Mats Wilander simply is too stupid to be able to read, and thus doesn’t know what Sweden s like these days. If I had been Anders Bord, and shared his medieval ideology, I think the first thing I would have reduced government spending on would be the automatic handing-out of flat screen TVs and cars to all Swedes. That seems to be an enormous waste, and even though the Alliance of the People With No Ideas seem to fall over themselves to be the first to implement the politics, and not just use the slogans, of the (purportedly socialist) Social Democratic party, it would be believe they would continue to distribute one or two free cars to every household when there are so many tax cuts that have to be made in order for the already rich to be able to retire in dignity.

I korthet, jag tror att “inte ha några bra tennis-spelare” är ett sorts mikroskopiskt Galne Gunnar-lågpris att betala för att få ha en hög, och tydligen, socialistisk standard i Sverige. Om Mats Wilander inte gillar det så kan han väl stanna i Belgien, barnvåldtäktens högborg i Europa.

In short, I believe “not having and god tennis players” is a microscopic price to pay for having a high, and apparently socialistic, standard in Sweden. If Mats Wilander doesn’t like it, maybe he could stay in Belgium, the child rape capitol of Europe.

Advertisements

5 responses »

  1. Eller åtminstone hålla mun.

    Det har också påpekats i t.ex. DN att på den tiden då Mats Wilander, Björn Borg och så vidare var bra på tennis, styrdes Sverige av sossarna, och var inte avreglerat. I teorin var Sverige således *mer* socialistiskt när Mats Wilander var ung än vad det är nu. Det innebär, paradoxalt nog, att vi behöver *mer* socialism i Sverige för att vi ska få bättre tennisspelare. Men mer socialism = mer av allt det Mats Wilander tycker är dåligt i Sverige, till exempel att folk ahr internet uppkoppling, statligt utdelade bilar, och hög levnadsstandard.

    Om vi ökar graden socialism kommer vi enligt Mats Wilanders modell få ännu fler bilar per hushåll, ännu mer internet, och ännu högre levnadsstandard, men också, enligt empirin, fler bra tennisspelare. Frågan är då: om priset för att få bättre tennisspelare är att varje hushåll får bättre levnadsstandard och fler bilar, är det ett pris vi är beredda att betala?

  2. En exilsvensk klankar ner på en annan exilsvensk? Jojo! Det går an att önska mer socialism i Sverige när man flytt till kapitalismens Amerikatt! (Fast nu med Obama-care och allt är de ju typ kommunister där med.)

    • Skillnaden är naturligtvis att han är i exil för att höja medelintellgensen i Svreige, medan jag är utomlands för att sprida Den Rätta Läran.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s