Stadsbegravningsplatsen / City Cemetary

Standard

Var uppe med tuppen och skådade på den största begravningsplatsen i stan idag, City Cemetary.

*I* was the early bird today, and went birdwatching in the City Cemetary (largest in town) earlier even than the birds!

För att inte tråka ut syrran så tänkte jag skriva om gravar istället för fåglar. Eftersom det är den största begravningsplatsen i stan, finns det naturligtvis en massa gravar. Och eftersom jag är i USA är en hel del av gravarna ganska storslagna, till exempel med stora statyer:

To avoid boring my sister I will be writing about graves rather than birds. Since this is the largest cemetary in town, there are naturally lots of graves. And since I am in America, a lot of the graves are very grandiose, for instance by having large statues:

Ärkeängeln Mikael med en ormsvansad naken djävul i kedjor, vilket visar att avancerade sexlekar utförs av folk på alla nivåer i samhället / The Archangel Michael with a snake-tailed naked devil in chains, showing that advanced sex games occur at all levels in society

Kame-Hame-Haaaaaaaaaaaa!!!!!!!!

Ibland hjärtskärande:

Sometimes very touching:

Gravstenen i sig kan se lite annorlunda ut än i Sverige. Följande typer var förhållandevis vanliga, men jag tror inte jag har sett särskilt många (om några) bänk-formade gravstenar hemma.

The tombstone itself can look a bit different than in Sweden. The following types were comparatively common, but I don’t think I’ve seen many (if any) bench-shaped tombstones in SwedenOfta är gravstenarna mer utsmyckade, och innehåller mer data, än i Sverige. Det fanns massa snygga gravstenar med info om var de döda var födda, när de gifte sig och liknande. Eftersom mormoner tydligen är besatta av släktforskning står dessutom ofta namnen på alla de dödas barn på baksidan av gravstenen. Blev lite förbryllad av detta först, men antar att det är ganska fiffigt om man kan spåra folk fram och tillbaka genom gravstenarna.

Often the tombstones are more decorated, and include more data, than in Sweden. There were lots of beautiful tombstones with information about where the dead people were born, when they got married, and so on. Furthermore, as Mormons apparently love genealogy, the names of all their children are often given on the back side of the tombstone, which puzzled me at first. I suppose you could trace people back and forth through this over time, so it may be quite handy.

Kyrkan i mitten är Temple, mormonernas stack / The church in the middle is the Temple, the Mormon hive


Alla barn listade / All the children listed

Det var oerhört lätt att se att det här är invandrarland. Hälften av gravarna har typiskt engelska namn (Smith, Sloan, Baker), men resten har icke-typiska namn för ett engelskspråkigt land. Minst en fjärdedel var tyska eller holländska, men en stor minoritet var skandinaviska namn. Massor av Quist, Olsen, Larsen, Eriksson och så vidare. Försökte hitta någon Gustafsson eller Bergman, men såg ingen någonstans. Ofta tycks mormonska kvinnor behålla sina namn när de gifter sig, för det var en massa dubbelnamn, eller, som i det här fallet, trippelnamn:

It was very obvious that this is immigration country. About half the stones had typically English names (Smith, Sloan, Baker), but the rest had non-typical names for an English-speaking country. At least a quarter were German or Dutch names, but another large minority was Scandinavian names. Lots of Quist, Olsen, Larsen, Eriksson, and so on. Tried to find some Gustafsson or Bergman, but didn’t see any. Typically, Mormon women seem to keep their maiden names when they marry, so there were lots of double names, or, as in this case, tripple names:

Det fanns också en del gravar med mer än en fru på, eftersom det trots allt varit tillåtet med månggifte här tidigare. Inte så många som man kunde tro, men ändå en hel del. De såg ofta ut så här:

There were also some graves with more than one wife’s name on, since polygami used to be permitted here. Not as common as one would think, but still quite a lot. They typically looked like this:

Men högdjuren inom rörelsen fick naturligtvis mer än en extrafru. Rekordet vad jag såg var den här stenen, för en av deras stora ledare. På samma plats ligger också sex av hans elva fruar — de andra ligger någon annanstans. Notera också den utförliga listan på släktingar på baksidan.

But the higher echelons in their church naturally got more then one extra wife. This was the record as far as I could see, the stone for one of their great leaders. Six of his eleven wives were buried in the same spot, the rest were buried elsewhere. Note, also, the large genealogical listing on the back side.


Men nog med antropologiskt trams nu, vi vet allihop att det som man verkligen vill se är konstiga gravar, och det finns det massor av också. Dels de med konstiga budskap:

But enough anthropological jibber-jabber now, we all know that what you’re all waiting for are the freak tombstones, and there are lots of those as well. Some with strange messages:


Och några med konstiga namn. Var man tvungen att skriva ut hennes öknamn på gravstenen (smellie = illaluktande)?:

And some with strange names. Did they have to write an insult on her tombstone?:

Den här stenen visar på betydelsen av att byta namn när man flyttar utomlands om ens namn betyder något annat på det landets språk:

This stone highlights the importance of changing your name when moving abroad, if your name means something else in the language of your new mother country:

Den konstigaste var nog ändå denna, inne på katolska avdelningen, där kapitalismen tydligen ligger begravd:

I think the strangest was this one, from the Catholic section, where Capitalism is apparently buried:

Advertisements

2 responses »

  1. Det trippelöverstrukna dollartecknet var vanligt även på Highgate. Tydligen är det ett monogram för IHS (Iesus Salvator Hominem). Även urnor, som de på kolonnerna var vanligt, men då alltid halvt draperade (minns inte vad det symboliserade), samt kolonner i sig, men då allt som oftast halvt avbrutna (vilket också hade en symbolisk betydelse).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s