State Fair

Standard

Igår var jag på Utah State Fair.

Yesterday I visited the Utah State Fair

En State Fair är en årlig tiodagars-tillställning som ursprungligen var helt och hållet en sorts jordbruksmässa, av den sort man läser om i Lucky Luke, med tävlingar om störst pumpa och snyggast får och så vidare. I och med att jordbrukarna blir färre och färra i Utah (och troligen på andra ställen också) blir själva jordbruksdelen mindre och mindre, och nöjesfält, marknadsplatser och annat tar över mer och mer. Vi var där och tittade på tamduvor först och främst, eftersom det är tamduvor som används som modellorganism på labbet. Nöjesfältet hade för övrigt följande lite skrämmande attraktion:

A State Fair is a yearly ten day event that was originally a sort of farmers’ fair, of the kind you read about in Lucky Luke, with competitions for the Largest Pumpkin and Best-looking Sheep and so on. As the amount of farmers in Utah (and probably elsewhere) decrease, the actual agricultural part of the fair decreases, and is replaced by amusement parks, market stands and other things. We were there primarily to look at the domestic pigeons, as that is the model organism we use in the lab. Incidentally, the amusement park had the following slightly disturbing attraction:

Drake (konstnärsrekonstruktion) / Dragon (Artist’s impression)

Massa olika duvor, men inga foton, tyvärr. Det är fantastiskt vilka former som har avlats fram, med plymer och buskiga fjädrar, långa halsar, köttiga utskott i ansiktet, med mera. Roligast var att se de duvor som framavlats för att likna något annat. Det finns duvor som på håll kan misstas för höns, måsar, brednäbbar, malkohas (en sorts gök) och starar. Pyttesmå duvor och jätte stora duvor. Duvor med enorma krävor, och duvor med bulliga huvuden. Hur mycket som helst. Det märkliga — förutom att det är lagligt att avla fram vissa av de mest missformade duvorna — var att de flesta var till salu för det låga priset 15 dollar! Nog för att det är förhållandevis lätt att avla fram duvor (lägger ägg hela året, äter bara frön, sitter inte och blockerar telefonen hela dagarna medan de är i tonåren), men ändå… det är bara något dyrare än att köpa samma volym guppies…

Lots of different breeds of pigeons, but no photos, unfortunately. The variety of the different breeds is amazing, with plumes and extravagant feathers, long necks, fleshy growths in the face, and so on. The best part was seeing those pigeons that have been bred to look like something else. There were pigeons that at a distance could be confused with hens, gulls, broadbills, malkohas (a kind of cuckoo) and starlings. Teeny tiny pigeons, and gigantic pigeons. Pigeons with enormous crops and pigeons with bulbous heads. The weird thing — apart from it being legal to breed some of the more deformed kinds — was that most of them were for sale at the low price of 15 dollars! Granted, they are very easy to breed (lay eggs all year round, only eat seeds, won’t occupy the phone when teenagers), but still… it’s only slightly more expensive than buying the same volume of guppies…

Vi var bara där i en och en halv timme eller nåt, men hann med att de en massa. Här är till exempel några statyer av kor i människostorlek gjorda i smör:

We were only there for one and a half hour or so, but had time to see a lot. Here, for instance, is a group of statues of man-sized cows made out of butter:Här är en krabba gjord av bildelar:

Here is a crab made out of car-parts:

Är påfallande lik Flying Spaghetti Monster / Is remarkably similar to the Flying Spaghetti Monster

En jätte-pumpa och en ca. 1,5 meter lång squash:

A giant pumpkin and an approximately 1.5 meter long squash:


En glad sköldpadda gjord av en konstigt formad kålrabbi:

A happy turtle made from a strangly shaped kohlrabi:

Slutligen en ninja-potatis!

Lastly, a ninja potato!

Överlag ganska trevligt (fick en affisch med alla Utah vildfiskar på!), men det hade gärna kunnat vara mer roliga djur att kolla på. Det fanns säkert mer om man var där fler gånger, för State Fair håller på i tio dagar, och vi var där mot slutet, men varken fåren, grisarna, kaninerna, eller hönsen var särskilt intressanta, utan såg mest likadana ut, och grönsaksutställningen hade börjat vissna och skrumpna ihop helt. Utställningen om biodling var interssant, dock, och det verkade som att Scott på labbet var tillräckligt intresserad för att börja med det… Slutligen, bilder på griskultingar för att blidka min syster.

Overall, it was pretty nice (I got a poster with all the wild fish of Utah on it!), but there could have been more funny animals to watch. As the State Fair goes on for ten days, and we were there towards the end, there might have been more to look at previously, but neither the sheep, the pigs, the rabbits och the hens were very interesting, and looked more or less the same, and the vegetable display had started to wilt and crumble. The bee keeping display was interesting, though, and it seemed like Scott in the lab was sufficiently interested to start keeping bees… Finally, some pictures of piglets to appease my sister.

Äter / Feeding


Sover / Sleeping


Knorr / Curly tail

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s