Kreativitetsresultat / Result of Creativity

Standard

Vad gör man på en söndag när ens planer att skåda gått om intet på grund av upptagna kollegor och brädspelsplanerande inpå småtimmarna?

What are you supposed to do on a Sunday when your birdwatching plans never took off due to busy colleagues and bordagame planning to the wee hours of the morning?

Nå, jag kan bara tala för mig själv, men jag gjorde i alla fall en plansch över hur man uttalar svenska till en kollega (Sabrina) som sagt att hon skulle vilja lära sig en del, och som av en händelse fyllde år igår:

Well, I can only speak for myself, but I made a poster on how to pronounce Swedish for a colleague (Sabrina) who has said that she wants to learn a bit, and, incidentally, whose birthday it was yesterday:

Överst är alfabetet, med detaljer om hur det skiljer sig uttalsmässigt från Amerikanska, och hur en del bokstäver kan uttalas på olika sätt i olika sammanhang. I vänsterkant en uppräkning av alla sätt jag vet att stava de ljud som inte kodifierats i diskreta bokstäver (sj, tj, ng, och retroflexer). Till höger är först ett vokalparallelogram med amerikanska och svenska vokaler utsatta, och sedan en konsonantfyrkant med amerikanska och svenska konsonanter, samt visst stöd för vad de olika rutorna betyder.

At the top is the alphabet, with notes on how it differs in pronunciation from the American one, and details on how some letters can be pronounced differently in different contexts. To the left is a list of all the ways I know to spell the sounds in Swedish that haven’t been codified into discrete letters (sj, tj, ng, and retroflexes). To the right is, above, a vowel parallelogram with the Swedish and American vowels put in their places, and below a consonant square with the Swedish and American consonants, as well as some explanation for what the various squares mean.

Kommer kräva en hel del förklaringar ändå för att den ska gå att använda, men huvudpoängen är denna: lingvistik är roligt! Även om det bara är fonetik, och inte något mer avancerat.

It will still take some explanation of how to use this poster, but the main point is this: linguistics are fun! Even if it’s only phonetics, and nothing more advanced.

Advertisements

One response »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s