Dinosaurier på Naturhistoriska i SLC! / Dinosaurs of the Natural History Museum of SLC!

Standard

Jag var nyligen på naturhistoriska museet här i stan.

I recently visited the Natural History Museum here in town.

Det ligger inne på universitetsområdet i en nybyggd, nästan helt koppar-täckt byggnad vid foten av bergen, nära där Red Butte Canyon öppnar sig. Dessutom mycket smart uppbyggt, med en slingrande gång som börjar med tidiga fossil av fiskar och växter, krånglar sig in i den fantastiska dinosaur-avdelningen, sedan vidare till mer sentida djur, i form av diverse fossila däggdjur och fåglar. Detta våningsplan representerar “under jorden”. Det följs av ett våningsplan som handlar om arkeologi (d.v.s. “under jorden fast närmre ytan”), en avdelning om vatten och en om geologi i allmänhet (kanske lite malplacerat om man ska följa temat, men det lockar väl mer barn att gå in om man går direkt på dinosaurerna…). Sedan herbarieark med lokala växter, en stor och fin utställning om djur och evolution, och sedan vidare till “luften”, där det bland annat finns en uteplats med utsikt över hela stan, diverse utställningar om väder och vind och solen, och en liten avdelning om ursprungsbefolkningen i området. Den senare hade en film om de olika stammarna i delstaten som var fantastisk och tog upp större delen av min tid på museet (mer tid är jag spenderade på dinosaurerna!). En oerhört lyckad dag, speciellt eftersom det var gratis för fakulteten!

It’s in the campus area in a recently built house almost completely covered in copper plates, at the foot of the mountains near where the Red Butte Canyon opens up. It’s also very cleverly designed, with a path that begins with early fossil fishes and plants, works its way into the wonderful dinosaur collection, and then on to more recent animals, in teh shape of fossil mammals and birds. This level represents “below the surface”. It’s followed by an area with archaeology (i.e., “below the surface but more recent”), a section on water, and one on geology in general (perhaps a bit misplaced thematically, but I guess it is easier to attract kids if you start with the dinosaurs…). Then there’s the plant collection with local species, and a large and nice exhibition on animals and evolution, then on to the “air” sections, which has, among other things, a balcony with a great view over town, some exhibits on weather and the Sun, and a small section about the Native Americans of the area. The latter had a great movie about the various nations of the state, which was amazing and took up most of my time at the museum (even more than I spent on the dinosaurs!). A very successful day, especially since faculty members get in for free!

Här följer bilder på samtliga dinosaurer i deras offentliga samlingar (förutom Anchiceratops ornatus som jag tydligen glömde fotografera…):

Here are photos of all the dinosaurs in their public collections (apart from Anchiceratops ornatus, which I apparently forgot to take a photo of…):

Advertisements

One response »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s