US State Coins

Standard

De flesta 25-centsmynt har den Amerikanska örnen på reversen och George Washington på obversen, men det finns en hel del s.k. State Quarters, delstatsmynt, som istället har delstatens namn, dess motto (eller annan text) och en bild på något de är kända för på reversen. Lägger undan alla jag får i växel, och det har hittills blivit en hel del. Här är en karta över de delstatsmynt jag har hittills.

Most quarters have the American eagle on the reverse and George Washington on the obverse, but there are some so-called State Quarters, which instead have the state’s name, their motto (or other text), and a picture of something that the state is famous for on the reverse. I put aside all the ones I get, and I’ve got quite a few so far. Here’s a map of all the state quarters I’ve collected so far.

Grön representerar de jag har fått under oktober, medan lila är de jag fick under september och augusti. Utöver de egentliga delstaterna har också USAs huvudstadsregion Dictrict of Columbia och deras sex territorier (Guam, Amerikanska Samoa, Amerikanska Jungfruöarna, Nordmarianerna och Puerto Rico) också egna mynt, men jag har bara lyckats komma över det med Amerikanska Samoa än så länge.

Green represents the ones I have obtained during October, while the purple are the ones I got during September and August. Apart from the states, the capitol region District of Columbia and the five overseas territories (Guam, American Samoa, American Virgin Islands, Northern Mariana Islands, and Puerto Rico) also have their own coins, but so far I’ve only got the American Samoa one.

Advertisements

4 responses »

  1. Vissa är ganska enkla, medan andra inte är det. Har ungefär hälften, mest, underligt nog, från stora delstater. Vet inte om de bara distribueras i delstaten de visar, eller om de distribueras slumpmässigt, men två delstater som gränsar till Utah (Nevada och New Mexico) har jag till exempel inte fått tag på än… Om de distribueras bara i sin hemstat är det oerhört tufft att ha fått tag i en från Amerikanska Samoa!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s