Alternativet / The alternative

Standard

Hanne skickade mig den här länken idag.

Hanne sent me this link today

Det är delen om reklamhögen som är intressant. Programledaren har tydligen samlat ihop 17 kilo direktreklam under ett år, vilket tydligen fyller en IKEA-kasse. Förutom att det är roligt — och från ett amerikanskt perspektiv mycket svenskt — att just IKEA-kassen används som ett standardmått på volym, så är det mest uppseendeväckande att representanten för att sprida onödigt skräp omkring sig, Torbjörn Andersson, uppmanar oss att tänka på alternativet till direktreklam. Han säger (6:25 och framåt) att det inte alls är säkert att man gjort en klimatvinst om man “väljer att ta emot alla reklambudskap via internet eller liknande”. I sann SR-anda så ställs inga direkt följdfrågor, utan Torbjörn “utan reklam kan man väl inte leva?” Anderssons påstående får stå oemotsagt.

The interesting part is that about the pile of advertisements. The host has apparently collected 17 kilos of direct advertisements over a year, which is apparently enough to fill an IKEA bag. While it is funny — and from an American perspective very Swedish — that an IKEA bag is used as a standard measure of volume, the most astonishing part is when the representative for spreading unnecessary trash all over society, Torbjörn Andersson, exhorts us to consider the alternative to direct advertising. He says (from 6:25 onwards) that you can’t necessarily be sure that you’ve made good climate choice if you “elect to get all your advertising through the internet and similar media”. As this is Swedish Radio, there are of course no follow-up questions to this, and Torbjörn “it is imposisble to survive without ads!” Andersson is not made to substantiate his claim.

Varför är detta uppseendeväckande? Jo, framför allt för att Torbjörn “det finns så mycket träd” Andersson först målar upp bara ett alternativ till direktreklam; han säger till och med att man måste tänka på “alternativet”. Det enda alternativet är, tydligen, att “välja att få” all sin reklam på internet. Alternativet “inte få någon reklam alls” tycks inte existera i Torbjörn “ordförande i föreningen Sopbergens Vänner” Anderssons lilla, lilla — men förmodligen starkt neonbaserade — värld.

Why is this astonishing? Mainly because Torbjörn “there’s so many trees anyway” Andersson first tries to make it seem like there is only one alterantive to direct ads; he even says that you have to consider “the altenrative”. This sole alternative is apparently to “choose” to get all your ads through the internet. The alternative “not getting any ads at all” doesn’t seem to exist in Torbjörn “chairman of the Friends of the Garbage Dumps Society” Anderssons small, small — but probably neon-covered — world.

Nu är det ju inte helt förvånande att näringslivet och dess lakejer inte riktigt förstår vad “val” betyder. Att öka valfriheten inom telefonbranschen innefattar ju till exempel all minska antalet statliga val man kan göra, enligt devisen att det är bättre att kunna välja mellan trettio sorters skräp än att bara ha icke-skräp och inte kunna välja. Och så får man också skillnaden mellan min gamla telefon — som tillhörde televerket och byttes ut om den gick sönder (vilket den aldrig gjorde, som säkert hundra ramnlande-i-golvet under de seanste åren har visat) — till min nya, som inte alltid fungerade på ett berg mitt inne i centrala Göteborg (Zoologen). Det är ju själva väljandet som är det viktiga, inte kvaliteten.

It’s not very surprising that Capital and its lackeys don’t really understand what “choice” means. To increase the freedom of choice in the telephone business apparently includes reducing the different government-owned choices to zero, for instance. The rule is: it is better to be able to choose between thirty different kinds of crap than to have one high-quality option and no choice. This leads to the difference between my old phone — which belonged to the Telephone Authority and was replaced if it was broken (which it never was, as about a hundred falls to the ground over the last few years have shown) — to my new phone, which didn’t work reliably on the top of a mountain in the middle of central Gothenburg (Zoological institute). It’s the act of choosing that is important, not the quality of the choices.

Hur som helst är det faktiskt så att om jag ser reklam på internet så är det ju inte för att jag “väljer” att få min reklam digitalt, utan för att jag misslyckas med att undvika den. Oavsett om jag får direktreklam eller inte kommer jag slösa bort X minuter om dagen på att kolla på BBC-komedier som “Would I Lie To You” och “Mock The Week” på Youtube, läsa senaste delarna i diverse manga och webcomics jag följer (yay för Liar Game!), och kolla DN och SVD för att se vad Annie Lööf har repeterat den här veckan. Det är en miljöförlust som är konstant, oavsett om Youtube och DN har reklam eller inte. Jag sitter inte längre framför datorn för att kolla på annonser om (för att ta några exempel från DN just nu) Norsk Fisk, skrivbordslampor från lammhult, och juniorsängar. Jag ignorerar dem i görligaste mån, och fortsätter att skratta åt Annie Lööf (vad ska vi med Centern till?).

Anyway, if I see any ads on the internet, it’s not because I “choose” to get my ads digitally, but because I fail to avoid it. Regardless of if I get direct ads delivered or not, I will be wasting X minutes a day watching BBC comedies like “Would I Lie To You” and “Mock The Week” on Youtube, read the lastest parts of the manga and webcoms I follow (yay for Liar game!), and check the major newspapers to see what Anni Lööf is repeating this week. This is a “climate loss” that remains constant, regardless of whether Youtube and DN have ads or not. I’m not going to remain longer in front of the computer just to look at ads for (to take some examples from DN) Norwegian Fish, desktop lamps from Lammhult, and beds for children. I ignore these ads as much as I can, and continue laughing at Annie Lööf (what is the point with the Centre Party?).

Det är ju dessutom inte så att om jag “väljer” att få direktreklam hemskickad så slipper jag magiskt reklam på internet. I motsats till vad Torbjörn “jag vet inte riktigt hur Internet fungerar” Andersson tycks tro, så kan jag ju inte bara trycka på en knapp med texten “Får direktreklam och vill därför inte ha någon internetreklam” och vips! så försvinner internetreklamen. Alternativen är att få både internetreklam och direktreklam, eller att bara få internetreklam (eller bara direktreklam om man inte har internet). När man tänker på det på det sättet — också känt som det “korrekta sättet” — så visar det sig att Torbjörn “jag är inte korkad jag får bara för många pop-up-meddelanden när jag tänker” Andersson är en av många idioter inom näringslivet, och att Björn Häger, som intervjuar honom, inte riktigt kan sitt jobb.

Furthermore, if I “choose” to get direct ads delivered to my home, I don’t magically get rid of internet ads. Contrary to what Torbjörn “I don’t really know how the internet works” Andersson seems to believe, I can’t just press a button marked “I receive direct ads and therefore don’t want any internet ads” and, voila! the internet ads are gone. The alternatives are to get both internet ads and direct ads, or only get internet ads (or only direct ads if you don’t have internet access). When you think about it like that — in what I call the “correct way” — Torbjörn “I’m not stupid, I just get too many pop-ups when I’m thinking” Andersson is revealed to be one of many idiots in the commercial sector, and Björn Häger, the radio host, appears not to know what his job actually entails.

Jag och Hanne spånade ihop några andra alternativ Torbjörn “vi ärver inte jorden av våra föräldrar, vi har extrapris på prinskorv och pelargoner på Hemköp; passa på!” Andersson kunde använt som är mindre miljövänliga (eller motbjudande på andra sätt) än att få direktreklam:

Hanne and I thought about some alternatives that Torbjörn “We don’t inherit the world from our parents, we have reduced prices on saveloys and geraniums at Asda; don’t miss this opportunity!” Andersson could have used that are actually less environmentally friendly (or otherwise unsavory) than direct ads:

– Skriva den på skinnet från utrotningshotade djur / Write it on the skin of endangered animals
– Tattuera den på fattiga barn / Tattoo it onto poor chldren
– Måla i tjockolja på våra stränder / Paint it in raw oil on our beaches
– Göra muralmålningar med kärnavfall / Make mural paintings with nuclear waste
– Karva det ur noshörningshorn / Carve it out of rhinoceros horns
– Skjuta arbetarklassen och lägga dem så att de bildar bokstäver / Shoot the working class and place them so that they form letter

Kom gärna med fler förslag!

Feel free to suggest other alternatives!

Advertisements

6 responses »

 1. Panda Elephant Pronghorn Sloth Iiwi — kill off a species per letter in your brand name! (Utrota en art per bokstav i ditt varunamn!)

 2. Använda någon Amerikansk stad med rutnätskvarter och spränga hus så att det matchar ens logga och sedan skicka upp en satellit och fota spektaklet från rymden.

  Blow up buildings in an American City (with grid blocks) to match the logotype of your brand and at the same time send up a satellite to photo the occasion.

  Förslag / Suggestion:

  OOOOOOOOOOOOOO
  OOOOOOOOOOOOXO
  OOOOOOOOOOOXOO
  OOXOOOOOOXXOOO
  OOXXXOOOXXXOOOO
  OOOXXXXXXXOOOOO
  OOOOXXXXOOOOOO

  — Just do it!

  (Damn non-fixed width font…)

 3. Koordinera trafikstörningar i en storstad så att det blir smog och använd det över några månader som en morsekod för ditt budskap.

  Coordinate traffic jams in a major city to produce smog and use the smog production over a couple of months as a Morse code for your message.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s